Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Tennisekooli õppemaksud 2022/23

Treeningute arv1 x nädalas (45min)1 x nädalas (60min)2 x nädalas3 x nädalas
Õppemaks kuus, 6 last grupis130 €170 €
Õppemaks kuus, 8 last grupis60 €70 €115 €150 €

Õpilastel, kes ei ole Tallinna pearahasüsteemis Kadrioru Tennisekooli juurde kinnitatud, on õppemaks 15% võrra kõrgem.

Tulumaksu tagastus
Lapsevanematel on võimalus õppemaksuna tasutud summalt taotleda tulumaksuvabastust.

Soodustused
Ühe pere lastele kehtib hinnasoodustus 20% teise ja 30% kolmanda lapse arvest.

Õppemaksust vabastamine
Õppetegevusest haiguse tõttu puudumise korral, mis ületab 21 järjestikust päeva, võidakse õpilane vabastada kalendrikuu poolest õppemaksust. Õppemaksuvabastuse saamiseks on vaja puudumisest teavitada koheselt Kadrioru Tennisekooli, esitada arstitõend ja taotlus. Teine pool õppemaksust (kohamaks) kuulub tasumisele.

Grupitund algusega kuni 09:00Grupitund algusega alates 09:00
Õppemaks 1 tunni kohta20-22 € 23-25 €
Ühe treeningtunni pikkus on 60 minutit.

Arvestust peetakse ja arve esitatakse kuupõhiselt.